KONKURZ
ZAČÍNAJÍCÍCH NEBO MÉNĚ ZNÁMÝCH SKUPIN A JEDNOTLIVCŮ

Závazné přihlášky s názvem skupiny či jednotlivce, adresou, e-mailem, telefonním číslem na zastupující osobu a CD obsahujícím minimálně tři nepřevzaté písničky, zasílejte nejpozději do 1. května na adresu dramaturga Újezdského babího léta. Do levého rohu zásilky napište slovo KONKURZ a rok, na který se přihlašujete. V doprovodném textu uveďte co nejvíce skutečností z minulosti i současnosti, obsazení a stage plan. Konkurz zaručuje minimálně dvě volná místa v programu. Výsledek oznámíme do konce června.

Další informace na tel.: 604 457 401