Předprodej složenkou

Vstupenky za předprodejní cenu si můžete zajistit odesláním patřičné finanční částky poštovní poukázkou typu C na adresu:

Přátelé dobré hudby, z.s.
Dolní Újezd 169
569 61 Dolní Újezd

Do zprávy pro příjemce napište podle tabulky velké písmeno typu vstupenky a číslici podle počtu požadovaných vstupenek. Příklad: A2, B4, D14, E22 atp.. Po předložení podacího lístku poštovní poukázky v kase u hlavního vchodu do areálu vám budou objednané vstupenky vydány.

Děti do šesti let mají vstup zdarma.