Změna programu vyhrazena.
 

 Milí a vážení pořadatelé. Velmi jsem se snažil dostát svým závazkům, ale můj organismus vypověděl službu. Po vyšetření, konzultaci s  lékaři a na jejich doporučení  jsem, ač nerad, nucen zrušit veškeré své koncerty minimálně do konce listopadu. Celá záležitost mne velmi mrzí, nic podobného mne  za celou mou hudební kariéru nepotkalo a já se Vám i divákům velice omlouvám.                                                      Váš   Wabi Daněk

 

V důsledku tohoto sdělení došlo ke změně  v  sobotním programu.  
Za všechny pořadatele Újezdského babího léta  přejeme  Wabimu Daňkovi
brzké nabrání sil a návrat nejenom na náš festival.                                                              Jirka Malý