Spolek Přátelé dobré hudby

Bylo to v červnu 1992,

kdy za Janem „Jackem“ Švecem přišli dva jeho kamarádi Jindřich Čejka (Dolní Újezd) a Martin Holec (Desná), že by nebylo špatné udělat nějaký festiválek folkových skupin. Potřebovali mít hlavního pořadatele staršího 18 let, oni byli ještě nezletilí. Záměr tohoto festivalu byl dostat do naší obce Dolní Újezd „kloudnou velkou kulturní akci“.

Nultý ročník

festivalu tehdy pouze „Babí léto“ uspořádali v neděli 30.8.1992 od 15.00 hodin v přírodním areálu SDH za koupalištěm. Na pomoc při přípravě areálu před festivalem přišli mladí skauti, jejichž vedoucím byl „Jack“. V té době se v areálu tloukly kůly do země na stoly a lavice, na které se přidělávala prkna, aby bylo sezení pro návštěvníky. Znak festivalu „usmívající se dub“ vymyslel Pavel Kuchta. Přípravy probíhaly ve spolupráci s Obcí Dolní Újezd a hlavně starostou Josefem Kladivo.

Nultý ročník byl soutěžní pro diváky, kde rozhodovali o nejoblíbenější kapele. Program moderoval Zdeněk Fikejs (v té době z Mladočova). V soutěžním programu vystoupily skupiny HB stop, Fíci, Sandy a Jitka. Lidé dali nejvíce hlasů Fíkům z Třemošnice a ti si odvezli plný sud piva, což byla výhra. Hlavním hostem programu byl Pepa Nos. Pro nedostatek zkušeností pořadatelů nebyly sepsány smlouvy s účinkujícími a tím se stalo, že skupina Poutníci z Č. Třebové dorazila o den dříve a hned odjeli a druhý den již nepřijeli a skupina Filadelfia vůbec nedorazila. Jinak příjemný festival byl zakončen táborákem s písněmi vítězné skupiny Fíci a vyprávěním hosta Pepy Nose. Již u táboráku bylo rozhodnuto, že se bude konat i další ročník.

Skupina Fíci, pod vedením Jaroslava Broma, pozvala na podzim roku 1992 Jana Jacka Švece, Jindřicha Čejku a Martina Holce do Třemošnice kde pořádali koncert Wabiho Daňka, který moderoval a spolupořádal Jirka Malý (tehdy moderátor radia Profil z Pardubic). Fíci už delší dobu věděli, že  marně hledá  prostor pro pořádání festivalu a tak je s nimi seznámili. Jirka Malý poté navštívil areál SDH v Dolním Újezdě, kde při vystupování z auta stoupl na zamrzlou kalužinu, uklouzl a z trošku jiného úhlu pohledu při pádu, se mu areál jednoznačně zalíbil. Slovo dalo slovo a spolupráce mohla začít. Jako první, zajistil Jirka  smlouvu o vzájemné propagaci s Radiem Profil, zastoupeným ředitelkou Dr. Zálešákovou.

V roce 1993

se pořadatelé poprvé nazvali Přátelé dobré hudby a ve spolupráci s Obcí Dolní Újezd v neděli 29.8.1993 od 15.00 hodin pořádali 1. ročník festivalu pod názvem ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO, na kterém byl již Jirka Malý dramaturgem a moderátorem. Na tomto ročníku vystoupila skupina Hop Trop, Pražce, Ku-kuč, Pohoda, Varianta, Poupata, Rosa, Fíci a Kamelot. Dále ještě program zpestřil Vojta Kiďák Tomáško, Wabi Daněk a Slávek Janoušek. Perličkou tohoto ročníku byl zrod, dnes velmi dobře známé skupiny Příbuzní. Jirka totiž poslal do branky na vedlejším fotbalovém hřišti část skupiny Pražce, aby si nacvičili nějaké společné písně s nimiž následně  vystoupili. Zbrusu nová kapela si narychlo vymyslela název „Hanka a její medvědi(Nedvědi)“. A protože ten tak trochu „šílený“ Jirkův nápad docela dobře dopadl, na druhý ročník přijeli už jako Příbuzní se spoustou nových písniček. Jack zakoupil od armády velké množství vyřazených maskovacích sítí na výzdobu a úpravu areálu při festivalu, které zprostředkoval Libor Štancl.  Sítě slouží dodnes.

V roce 1994

se Jack zúčastnil pořádání Porty ve Svitavách, kde s Liborem Štanclem měl na starost prostor na country bály. Zde se seznámil s mnoha ochotnými pořadateli. Někteří z nich projevili zájem s námi spolupracovat.  Začali jsme sestavovat pořadatelský tým. Jirka přivedl své kamarády a mezi nimi přibyla i produkční Vlaďka Kratochvílová (nyní Padyásková).

2. ročník

festivalu se konal v neděli 28.8.1994 od 14.00 hodin. Vzhledem k nedostatečnému počtu sedících míst pro návštěvníky, také pořadatele přestávalo bavit tlouci kůly do země na sezení diváků. Po jednání se zástupci SDH Dolní Újezd se rozhodli pro výrobu nových variabilních laviček použitelných na stolovou úpravu a poslechovou úpravu. Ve spolupráci s Jindřichem Čejkou starším a Jiřím Čejkou udělali vzorové 2 soupravy, každá pro cca 24 posluchačů. Sehnal se materiál a postupně vyrobili ve spolupráci s ZD Dolní Újezd p. Vladimírem Bisem a truhlářstvím AB interiéry p. J.Čejkou a pomoci skautů 35 sad lavic. Dřevo bylo z obecních lesů cca 12 m3. Kácení provedl Libor Štancl.

4.11.1994

bylo ustavení štábu Újezdského babího léta (dále jen ÚBL). V čele štábu stojí Jan „Jack“ Švec a Jirka Malý. Členové: Josef Švec, Libor Štancl, Jindřich Čejka a Rosťa Hejtmánek. Od 4.11.1994 vznikla dohoda s Obcí Dolní Újezd o záštitě nad festivalem ÚBL . Obec byla zastoupena Ing. Josefem Kladivem.

V roce 1995

se Jack zúčastnil pořádání Porty v Plzni s Františkem Drobným a Rosťou Hejtmánkem a zde přibyli další noví spolupracovníci festivalu ÚBL.

3. ročník

festivalu se rozšířil o další den a konal se 26. – 27.8.1995. Při tomto ročníku se nové lavice ověřily a v roce 1996 zažádali obec o dalších cca 12 m3 dřeva a vyrobili dalších 40 sad lavic. Celkem se vyrobilo 75 sad lavic až pro cca 1800 diváků a odpracováno na nich bylo okolo 1600 brigádních hodin. Tento rok byl první, kdy mohli návštěvníci přenocovat v kempu zřízeném na koupališti.

4. ročník

byl přesunutý na pátek a sobotu, protože vzešly dotazy na pořadatele od vzdálených návštěvníků, proč není hlavní program v sobotu, aby se včas dostali domů a mohli jít v pondělí do práce. Tento ročník proběhl 23. – 24.8.1996. Na tento ročník se vydal první festivalový zpravodaj s informacemi pro návštěvníky a také se prvně zřídilo parkoviště na tréninkovém škvárovém hřišti vedle areálu ve spolupráci se Sokolem Dolní Újezd. Do této doby bylo řízené parkování aut na průjezdových komunikacích obce.

V roce 1998

ještě před festivalem se zdařilo pořadatelům postavit pevné pódium s věžemi pro reprobedny po dohodě se zástupci  SDH Dolní Újezd. Potřebný materiál a výrobu zajistil Jan Černý starší.

V roce 2002

se Jack dohodl s Obcí Dolní Újezd, z důvodu přibývající administrativy na obce, že vznikne nový subjekt, občanské sdružení Přátelé dobré hudby, který převezme všechny závazky z minulých let.

15.2.2002

bylo občanské sdružení Přátelé dobré hudby zapsáno na Ministerstvu vnitra ČR. 13.4.2002 při 1. valné hromadě občanského sdružení Přátelé dobré hudby byl předsedou zvolen Jan Jack Švec, místopředsedou Jiří Malý, předsedou kontrolní a dozorčí komise Ing. Josef Kladivo, člen kontrolní a dozorčí komise  Josef Švec a člen valné hromady Jaroslav Jelínek.

29.12.2010

na 16. valné hromadě občanského sdružení Přátelé dobré hudby byl zvolen za člena valné hromady Ing. Stanislav Hladík místo Jaroslava Jelínka.

13. 9. 2011

Jack shromáždil všechny propagační materiály od O. ročníku a zaslal je do Národní knihovny v Praze, aby byl festival zapsán do celostátní historie.

K 20. výročí festivalu

byla uskutečněná výstava v Muzeu vesnice v Dolním Újezdě ve spolupráci s Klubem oživení historie, která trvala od 21.7. do 2.9.2012.

30.12.2015

na 24. valné hromadě (členské schůzi) bylo občanské sdružení Přátelé dobré hudby změněno na spolek Přátelé dobré hudby,z.s. a členská schůze zvolila předsedu spolku Jana Jacka Švece,  místopředsedu Jirku Malého, členy kontrolní komise Ing. Josefa Kladivo a Josefa Švece a ještě byl členské schůze přítomen Ing. Stanislav Hladík – starosta Obce Dolní Újezd.

21.1.2016

byl spolek Přátelé dobré hudby,z.s. zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.

 

© 2017 PŘÁTELÉ DOBRÉ HUDBY, z.s.

 

webdesign: DTPak.cz